Prisene på oppdrettet laks i Russland steg til rekordnivå i fjor. Men nå faller prisene på grunn av økende chilensk import, forventninger om store fangster av villaks og den avtagende etterspørselen.

Norge er utestengt fra det russiske laksemarkedet. Men for ti år siden, i 2013, var Russland Norges største marked for direkte eksport av atlantisk laks og stor regnbueørret. Årsaken til stengt grense for norsk laks er gjensidige handelssanksjoner etter Russlands annektering av Krimhalvøya fra Ukraina i 2014.

Tomrommet etter nordmennene ble fylt av chilenere og færøyinger.