I en pressemelding tirsdag opplyser Smyril Line Cargo at laksefrakten med båt fra Norge til Rotterdam settes på vent. Selskapet oppgir at det er flere grunner til beslutningen.

Den første laksen ble sendt med båten MS Akranes 21.august 2020. Ruten starter i Rørvik og er innom Hitra kysthavn på veien sørover til Rotterdam. På veien tilbake frakter båten andre varer, noe som var en forutsetning for å etablere ruten. Coop har varslet at de vil øke frakten av varer på returen fra Rotterdam.

Lerøy er blant dem som har benyttet seg av ruten, og anslår å ha fraktet 7.300 tonn sjømat i perioden.

– Ikke båret frukter ennå

– Vi er meget glade for at Kystverket innvilget støtte til ruten. Men når vi ikke utløser støtten fordi vi ikke har EØS-flagg på båten, er vi kommet til et tidspunkt der vi må vurdere om vi skal fortsette innvesteringene som dessverre ikke har båret frukter ennå, uttaler Halgir Dahl Olesen, som er managing director i Smyril Line Cargo.

Selskapet opplyser også om at de store sesongsvingningene i de store varestrømmene vært utfordrende for dem.

– Timeout

– Sammenholdt med at støtten fra Kystverket ikke kan innfris, har dette bidratt til en totaløkonomisk vurdering som gjør at vi må sette ruten på vent. Samtidig vet vi at det tar tid å innarbeide slike nye rutetilbud på sjø, uttaler Dahl Olesen.

I pressemeldingen innrømmer Dahl Olesen at det har tatt lengere tid enn forventet å få varestrømmene flyttet fra landevei til sjø i tilstrekkelig volum til å gi ruta en akseptabel økonomi.

– Derfor har vi nå valgt å ta en timeout, inntil man fra vareeiersiden og rederisiden har tatt en beslutning om denne type rute er bærekraftig, sier Dahl Olesen.

Krav til den nye regjeringen

I en annen pressemelding reagerer Kysthavnalliansen, som består av fire midtnorske havner, på nyheten. Organisasjonen har vært en aktiv pådriver for sjømatruten, som ble startet som et pilotprosjekt i august i fjor.

– Kysthavnalliansen beklager beslutningen om å sette sjømatruta på vent. Nå krever alliansen at ny regjering raskt må endre statens virkemidler slik at de faktisk virker, skriver Kysthavnalliansen.

Ruten fikk statlig tilskudd for å gjøre den permanent i sommer, men ifølge rederiet har det vært utfordringer med å dra nytte av tilskuddet.

– Vi trenger en enklere og mindre byråkratisk ordning som gir rederier reell risikoavlastning i oppstartsperiodene når godsvolumene kan svinge mye. Dette må den nye regjeringen umiddelbart ta tak i, uttaler Asle Andersen, styreleder i Kysthavnalliansen.

– At seilingene nå settes på vent er sterkt beklagelig overfor vareeierne som nå får store logistikkutfordringer, fortsetter han.

Lerøy: – Bare gode erfaringer

Lerøy Seafood, som benytter seg av ruten, reagerer også på nyheten i samme pressemelding:

– Lerøy Seafood AS har bare gode erfaringer med ruten, uttaler leder for logistikk i Lerøy Seafood, Espen Andersen.

Han legger til at Smyril Line Cargos rute i perioden har bidratt med å flytte ett volum på 7.300 tonn med fersk sjømat fra veitransport til sjø for selskapet.

– Ruten har vært et godt supplement til vårt logistikkbehov, og har vist seg å være konkurransedyktig på framføringstid, kapasitet, kvalitet og fraktpris, forteller Andersen.