Fredag ble tallene for Lerøys første kvartal kjent. Ifølge selskapet var driftsinntektene på 5.524 millioner kroner. Det er en økning på 12 prosent sammenlignet med samme periode i 2021.

Driftsresultatet før verdijustering for første kvartal 852 millioner kroner, mot 455 millioner i samme periode året før. Selskapet opplyser om at sterk sjømatetterspørsel og vesentlig bedre prisoppnåelse for deres hovedprodukter som den viktigste årsaken til forbedret inntjening.

– Ekstrem prisutvikling

– I første kvartal har vi sett en ekstrem prisutvikling for sjømat, og spesielt laks og ørret. Denne utviklingen er positiv for inntjening i havbruk og fangstaktivitet for hvitfisk, men er krevede for inntjening i konsernets nedstrømsvirksomheter, uttaler konsernleder Henning Beltestad i en melding fredag.

Det var på forhånd ventet et operasjonelt driftsresultat på 943 millioner kroner, ifølge estimater hentet inn av Infront for TDN Direkt. Det var ventet resultat før skatt på 953 millioner kroner og driftsinntekter på 5.400 millioner.

Havbrukssegmentet til Lerøy Seafood Group består av Lerøy Aurora i Troms og Finnmark, Lerøy Midt på Nordmøre og i Trøndelag, samt Lerøy Sjøtroll på Vestlandet. Driftsresultatet før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler i havbruksdelen av Lerøy endte på 621 millioner kroner i første kvartal, mot 251 millioner kroner i samme periode i fjor.'

Kraftig økt inntjening

Det er slaktet 32.000 tonn fisk i perioden. I fjerde kvartal i fjor slaktet selskapet 42.000 tonn.

Inntjeningen per kilo fisk for de tre havbruksregionene var i første kvartal:

  • Lerøy Aurora: 18,9 kroner.
  • Lerøy Midt: 24,3 kroner.
  • Lerøy Sjøtroll: 15, 7 kroner.

Ifølge Lerøy er inntjeningen per kilo fisk i segmentet økt fra 6 kroner i første kvartal i fjor til 19,4 i år.