– Vi hadde et vanskelig driftsår med biologiske utfordringer. Så enkelt er det, sier Erik Osland til Intrafish.

Han leder Osland-konsernet, selskapet som har Eros Laks på toppen og som holder til i Høyanger kommune i Vestland. Driftsinntektene til selskapet Osland Havbruk endte i 2021 ned 34,7 millioner sammenlignet med året før.

– Reduksjonen skyldes flere utfordringer, blant annet endret produksjonsplan på grunn av forsinket leveranse av semilukket anlegg, sent utsett av smolt, tidlig utslakting og nedtrekk av MTB, skriver selskapet i sitt årsregnskap for 2021.