Onsdag la Norway Royal Salmon (NRS) frem nye estimater etter massedødhendelsen hos to av Arctic Fishs lokaliteter i Dyrafjordur på Island på Island tidligere i februar. Ifølge NRS gikk 3.000 tonn markedsklar fisk tapt.

Norway Royal Salmon
  • Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 17 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish.
  • I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner.

NRS, som er storeier i Arctic Fish, oppgir også at tapet har påført en kostnad på 106 millioner norske kroner i første kvartal i år, samt at slakteestimatene for året reduseres fra 13.000 tonn til 10.100 tonn.

Høyere enn først kjent

Tallet er langt høyere enn de estimatene som først ble gitt. Da hendelsen ble kjent ble det oppgitt at 1.500 til 2.000 fisk kunne ha gått tapt. NRS har lagt frem informasjon om hendelsen i sin presentasjon for fjerde kvartal onsdag morgen. Selskapet dette som «alvorlige biologiske problemer».

Det ble gitt sparsommelig med informasjon om hendelsen rett i etterkant av at den ble kjent, og både NRS og Arctic Fish henviste til at mer ville bli kjent under kvartalsfremleggingen, deriblant årsaken til at fisken døde.

– Den høyeste dødeligheten er relatert til merder med høyest gjennomsnittsvekt.

Selskapet oppgir tre forskjellige årsaker til hendelsen:

  • Hjerte- og skjelettmuskelbetennelse
  • Sirkulasjonsproblemer
  • Redusert gjelletilstand på fisken

Arctic Fish-sjef Stein Ove Tveiten omtalte også hendelsen under selskapets kvartalspresentasjon onsdag.

– Hjerte- og skjelettmuskelbetennelse er ikke nytt på Island, og det er ansett å være endemisk.

Ifølge Store Norske Leksikon betyr endemisk at en endemisk sykdom er en sykdom som til stadighet opptrer innen et begrenset, større eller mindre, geografisk område, og hyppigere her enn andre steder.

Evaluering

Ifølge NRS har begrensinger på slaktekapasitet økt tapet for selskapet.

– Både som forebyggende mål og for å redusere tapet da sitasjonen skjedde, skriver selskapet, som legger til at situasjonen er stabil nå.

– Alle tiltak ble gjort for å håndtere dette effektivt og minimere tapene, blant annet ved å sette opp farten på utslakting ved disse to lokalitetene.

Islandske matmyndigheter har tidligere opplyst til Intrafish at det var viktig å få fjernet fisken raskt:

– Det viktigste nå er å få fisken raskest mulig vekk fra merdene, fortalte seniorveterinær Gísli Jónsson hos Mast i en e-post til IntraFish få dager etter hendelsen.

Selskapet opplyser om at det nå pågår en evaluering som skal sikre at lignende ikke skjer i framtiden.

Onsdag fortalte Tveiten i Arctic Fish at slaktebegrensninger også har påvirket tapet.

– Vi har vært bak planen når det gjelder slakt, og noen kan si at om man hadde slaktet tidligere så hadde dette ikke vært et problem, fortalte han da.

– Vi ser klart at vi ikke har hatt god nok kapasitet, noe som er ekstremt viktig i en krisesituasjon.

Han la til at selskapet har kontroll på situasjonen nå, og har en kapasitet som fungerer nå. I likhet med NRS' melding omtaler Arctic Fish at hendelsen påvirker slatevolumet for året. Selskapet venter at hendelsen påvirker dem i første halvdel av året, men at de etter dette skal være tilbake i normalsituasjon.