- Mattilsynet tar i dag et viktig skritt for forenkling og digitalisering av eksporten, sa Mattilsynets toppsjef Ingunn Midttun Godal på et arrangement onsdag 25. mai.

Det var hos NHO på Majorstuen i Oslo at Mattilsynet feiret seg selv, og en forenkling av prosessen for å få eksportsertifikater for laks og ørret.

Automatisert prosess

All norsk sjømat som eksporteres til land utenfor EU-området må utstyres med fysiske eksportsertifikater som blant annet sier hvor varen kommer fra, og er et bevist på at eksporten er godkjent av Mattilsynet.