Listeria
  • Listeria monocytogenes er en bakterie som forårsaker listeriose, en sjelden men alvorlig sykdom med høy dødelighet. Sykdommen rammer hovedsakelig eldre, fostre, nyfødte og personer med nedsatt immunforsvar.