Sjømat Norge fikk dermed rett i sin fortolkning av regelverket. Det var i