- På verdensbasis er algeoppblomstringer et naturlig fenomen, sjøl om vi til tider opplever problemer med giftige arter. Men vi trur likevel at året 2022 blir positivt, sjøl om vi naturligvis kan vi komme til å oppleve nye oppblomstringer i tillegg til den som nettopp har skjedd, sa Leonardo Guzmán torsdag, ifølge nettavisen Mundo Acuicola.