Varmere sjø gjør at fiskeressursene flytter seg. Plutselig kan enkelte arter tilhører et annet land, for eksempel beveger norsk vårgytende sild seg mot islandske territorialfarvann, og makrellen trenger lenger nord. Noen arter går djupere i havet, noe som krever en annen type fiske. Forholdene for lakseoppdrett kan endre seg. Enkelte fjordsystemer kan bli uegnede og fisken må flyttes til nye områder.

Dette blir tema på ett av i alt 20 parallelle seminarer på årets NASF-konferanse i Bergen.

– Mens forskerne drøfter global oppvarming i lengre perspektiv, skal vi drøfte konsekvensene i et kortere perspektiv, det vi si fra tre til fem år.