Lakseprisen
  • Den såkalte SSB-prisen på laks er en etterslepende indikator, og Norges offisielle laksepris. Den rapporteres av SSB hver onsdag, for den foregående uken. Prisen er verdien ved grensepassering, så den er altså inkludert transport til grense.
  • SSB-prisen inkluderer også fisk som selges på kontrakt. Typisk er dette godt under halvparten av totale volum, men i perioder med store prissvingninger i spotmarkedet vil vi likevel se mindre svingninger i SSB-prisen enn i «lakseprisen».
  • Vel så interessant som selve prisen, kan eksportvolumet SSB rapporterer om være.
  • Godt over 90 prosent av norsk laks eksporteres, så SSB-statistikken fanger opp det store bildet.

Det er en oppgang på 10,3 prosent sammenlignet med uken før da prisen lå på 65,06 kroner kiloet. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå onsdag morgen.

Eksportkvantumet for fersk laks i uke 50 endte på 25. 735 tonn tonn, noe som er 9,1 prosent mer enn uken før da det ble eksportert 23.597 tonn fersk laks.

I uke 50 ble det eksportert 578 tonn frossen laks, og prisen på den var 64,23 kroner kiloet.

Lakseprisen holder seg fortsatt betydelig over nivået i tilsvarende uke i 2020 da fersk laks gikk for 46,09 kroner kiloet i uke 49. I 2019 gikk denne fisken for 68,76 kroner kiloet i uke 50.