Nordea Markets nedgraderer Lerøy Seafood til selg fra hold, med et kursmål på 65 kroner per aksje.

Samtidig nedgraderes Grieg Seafood til hold med et kursmål på 150 kroner og Austevoll Seafood nedgraderes til hold med et kursmål på 127 kroner.

Det fremgår av en oppdatering onsdag.

Nordea mener investeringscaset for Lerøy Seafood på kort til mellomlang sikt er mindre tiltalende enn tidligere, blant annet på grunn av de gikk glipp av det blomstrende laksemarkedet i andre kvartal som følge av faste kontrakter, samtidig som kostnadene ventes å stige over 50 kroner per kilo. Meglerhuset ser videre en risiko for at volumguidingen for 2022 nedjusteres.

For Grieg Seafood forventer Nordea et rekordhøyt driftsresultat i andre kvartal, men mener nedsiderisikoen til estimatene er større i andre halvdel av 2022. De bemerker at selskapets resultat per aksje har sektorens høyeste følsomhet til lakseprisen.

Ettersom Nordea nå reduserer forventningene til Lerøy Seafood i 2023-2024, ser de også et mindre tiltalende investeringscase for Austevoll, ettersom aksjekursene i disse selskapene har en tendens til å bevege seg samtidig. Derfor nedgraderes Austevoll til hold fra kjøp.

Nordea nedjusterer også kursmålet for Mowi til 260 kroner per aksje fra tidligere 270 kroner, men gjentar kjøp.