Tidligere i sommer oppdaget kveiteoppdretteren Nordic Halibut en revne på nota ved lokaliteten Ørjavik i Møre og Romsdal.

Selskapet omtaler hendelsen i sin halvårsrapport, som ble lagt frem tirsdag morgen.

Nordic Halibut i andre kvartal
  • Kveiteprodusenten Nordic Halibut fikk et driftsresultat på 0,1 millioner kroner i andre kvartal 2022, mot -18 millioner kroner i samme periode foregående år.
  • Selskapet hadde et resultat før skatt på -0,3 millioner kroner (-20,2), av driftsinntekter på 15,2 millioner kroner (12,7).
  • Slaktevolum for kvartalet var 104 tonn, og for 2022 gjentar selskapet et forventet volum på 600 tonn.

Over 70 prosent tatt i gjenfangst

– Kveite som rømmer er sjelden. I tillegg er fisken grunnleggende lokal, og pleier å holde seg rundt lokaliteten. Dette tillater effektiv gjenfangst og minimerer risikoen for miljøpåvirkning, skriver selskapet.

Selskapet opplyser om at det er bekreftet at 11.102 kveiter rømte, og at 70,6 prosent ble tatt i gjenfangst. Selskapet oppgir at alle deres prosedyrer og risikovurderinger blir gjennomgått for å unngå slike hendelser i fremtiden.

– Samarbeidet med Fiskeridirektoratet har vært god og sømløs gjennom prosessen med å håndtere hendelsen, opplyser selskapet i rapporten.

Administrerende direktør Edvard Henden opplyser til Intrafish at selv om rømmingen utgjør et tap, så påvirker ikke hendelsen selskapets planer fremover.

Administrerende direktør Edvard Henden i Nordic Halibut. Foto: Pressefoto

– Først og fremst er det en hendelse som ikke skal skje, og som vi har brukt masse ressurser på for å hindre fremtidige rømminger, sier han.

Forsikret

Det er tidligere meldt at fisken var forsikret.

– Den rømte fisken er dekket av forsikring, og den isolerte netto likviditetseffekten er estimert å være 3–4 millioner kroner.

Selskapet oppgir at den bokførte verdien av fisken per 30. juni var estimert til å være omtrent 7,8 millioner kroner.

Gjentar volum på 600 tonn

Slaktevolum for kvartalet var 104 tonn, og for 2022 gjentar selskapet et forventet volum på 600 tonn.

– Vi har lagt en langsiktig plan om å drive kveiteprouduksjon, og nå følger vi den. Vi ser for så vidt lyst på både produksjonen og markedet, sier Henden til Intrafish.