Konsernet omsatte for 3,6 milliarder kroner og leverte et samlet årsresultat etter skatt på 786 millioner kroner.

Konsernets samlede omsetning har vokst fra 2,7 milliarder kroner i 2020 til 3,6 milliarder kroner i 2021.

- Gode laksepriser har hjulpet, men bak omsetningsrekorden ligger også en økning i produksjonen, heter det i en artikkel som ble lagt ut på konsernets heimeside fredag ettermiddag.

Irritert over spekulasjoner

I media florerer spekulasjoner om eneeier Inge Berg vil selge konsernet eller notere det på børsen i Oslo.