IntraFish har belyst saken over flere år, både i 2017 og i 2021.

– Brasil innførte i 2020 importkrav for oppdrettsfisk til mat, inkludert oppdrettslaks. Det stilles flere krav knyttet til fravær av fiskesjukdom for produkter av oppdrettsfisk som skal eksporteres til Brasil. De samme kravene gjelder for alle eksportland. Fra norsk side har det vært behov for å utrede kravene, både med hensyn til hel, sløyd laks, og foredlede produkter slik som røykte fileter. Vi er ikke helt i mål med denne utredningen, skriver Malin Florvåg i Mattilsynet i en epost til IntraFish.