Fra og med 2022 er det bestemt at nye markeder skal utgjøre minimum 3 prosent av Sjømatrådets totale markedsføringsbudsjett. Fra og med 2022 blir budsjettet på minimum 3 prosent. Til neste år legges det til et ekstra beløp utover de 3 prosentene for å styrke innsatsen ytterligere.

– På toppen av dette har flere bransjer valgt å øke investeringene i nye markeder ytterligere, sier Ørjan Kjærvik Olsen til IntraFish. Han er landansvarlig for nye markeder i Sjømatrådet.