I 2020 eksporterte Norge totalt rundt 1.320.000 tonn atlantisk laks, omregnet til rund vekt (WFE). Det utgjør en andel av verdens totale eksport på 55 prosent.

På den øverste av de to tabellene nedenfor rangerer Finland og Sverige øverst, med henholdsvis 100 og 99 prosent norsk markedsandel.

– Bedre kan det ikke bli, sier analytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd til IntraFish.

Men Finland og Sverige er ikke spesielt store laksemarkeder i global sammenheng. Finland rangerer på 19. plass blant verdens største markeder for direkte eksport fra produsentland.