I 2020 eksporterte Norge totalt rundt 1.320.000 tonn atlantisk laks,