- Den gamle frihandelsavtalen er i utgangspunktet OK, men ikke for frihandel på alle industrivarer. Det er negativt at fiskevaksiner fra Norge må betale toll på Chile, ikke minst fordi det er fastlandsnorges viktigste eksportprodukt dit. Fiskervaksiner produsert i EU, møter ikke toll i Chile, og dersom en ny frihandelsavtale for landene rundt Stillehavet trer i kraft, vil Norges konkurransesituasjon bli ytterligere svekket, sa Erik A. Underland til IntraFish i oktober 2016.

Han uttalte seg da som fagdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet, mens han var forhandlingsleder og Eftas talsperson for en fornyet frihandelsavtale med Chile.