Rapporten i korte trekk:
  • Peker på at dagens regulering av næringen «har for lite fokus på private incentiver til innovasjon og miljømessig adferd»
  • Mener at tiden er moden for å vurdereavgift på fiskevelferd, samt at det også vil være det for lakselus innen kort tid.