2022 ble tidenes beste år for norsk sjømateksport, skriver Norges Sjømatråd i en pressemelding.

Fiskeri utgjør den største delen målt i volum, mens havbruk utgjør den desidert største delen målt i verdi. Hovedtallene er som følger:

 • Totalt eksporterte Norge 2.9 millioner tonn sjømat til en rekordverdi av 151.4 milliarder kroner i fjor.
 • Det tilsvarer 40 millioner måltider hver eneste dag - året rundt, i følge Norges Sjømatråd.
 • Dette er en økning på 30,7 milliarder kroner, eller 25 prosent, fra 2021, som også var et rekordår.
 • Verdien fra havbruk utgjør 73 prosent av den totale sjømateksporten målt i verdi, mens volum utgjør 45 prosent.
 • De største markedene for norsk sjømateksport i 2022 var Polen, Danmark og USA
 • Det ble eksportert sjømat til totalt 149 land i 2022, som er to flere enn i fjor.
 • Alle artene, bortsett fra saltfisk og reker, hadde et fall i volum.

– Overordnet vil jeg si at det er svært gledelig at vi lykkes med å passere 150 milliarder og setter en ny solid rekord i 2022 for sjømateksporten. Det betyr at synligheten av sjømat som en drivende kraft i norsk eksport er enda klarere, sier administrerende direktør i Norges Sjømatråd, Christian Chramer, til Intrafish.

– Vi er i krevende tider

Chramer og Norges Sjømatråd følger eksporttallene tett, og gjennom året har det blitt snakket om rekorder hele veien, selv om mye har vært uforutsigbart i 2022. Det mener Chramer bekrefter at sjømatprodukter står sterkt.

– Vi mener det er relevant at dette skjer i en periode der inngangen av året var preget av pandemi, at det ble krig i Ukraina og alle konsekvensene det har hatt for priser, kjøpekraft og inflasjon i mange viktige sjømatmarkeder, sier Chramer.

2022 var også et år hvor Norges Sjømatråd har kunnet gjennomføre planer og aktiviteter i større grad enn de foregående pandemiårene.

– Vi var særlig spente på å se om restaurantmarkedet ville gjenåpnes i 2022. Sjømaten står seg godt, sier Chramer.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) omtaler også krevende tider i en kommentar til eksporttallene for 2022:

– Norsk sjømat har nådd nok en milepæl. Bak eksportverdien på 151 milliarder kroner ligger det mye hardt arbeid, og det er mange som deler æren. Vi er i krevende tider med høye matvarepriser som følge av krigen i Ukraina og virkninger av koronapandemien. Selv om verdien av sjømateksporten har økt betraktelig, har ikke volumet økt totalt sett. At eksporten likevel går så godt, viser at sjømatnæringen er en tilpasningsdyktig næring med flinke folk i hele verdikjeden som leverer produkter som er ettertraktet. Det er bra for hele landet, og jeg har stor tro på den videre utviklingen i sjømateksporten, uttaler Skjæran via kommunikasjonsrådgiver Emil Bremnes.

Paul T. Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd. Foto: Marius Fiskum/Norges sjømatråd

– Mønster vi har sett tidligere

Rekorden i eksportverdi skjer til tross for fall i volum. Svaret på hvorfor- er en voldsom prisøkning, sier Paul T. Aandahl, sjømatanalytiker i Norges Sjømatråd, til Intrafish.

– Prisøkningen må ses i sammenheng med flere ting. Markedet har i løpet av 2022 normalisert seg sammenliknet med 2021, hvor vi hadde mye nedstenging og effekter av pandemien. Mer av maten kjøpes ute på restaurant, hvor det er en høyere betalingsvilje enn i hjemmet, sier Aandahl.

Det lave volumet gjelder ikke bare i Norge.

– Dette er et mønster vi har sett tidligere også. Når veksten er lav, eller volumet globalt går tilbake, så får man et stort prisløft, sier Aandahl.

Sjømatanalytikeren sier at 2022 ble sterkere enn forventet. Volumet ble mindre enn forventet, men til gjengjeld ble prisen høyere enn forventet. Volumet på lakseeksporten falt med to prosent sammenliknet med 2021, men verdien økte nærmere 25 milliarder kroner, som er opp 30 prosent sammenliknet med fjoråret.

– Verdiøkningen ble større enn forventet. Vi har likevel sett større relativ verdiøkning fra et år til et annet tidligere. I 1990 var hoppet på 36 prosent, mens det var 34 prosent i 2013, og 31 prosent i 2016. I absolutte tall er økningen i 2022 størst, sier Aandahl.

Størst vekst i USA

USA hadde størst verdivekst i fjor med en økning i eksportverdi på 3,7 milliarder kroner, eller 46 prosent, sammenlignet med året før. Eksportvolumet til USA endte på 114 510 tonn, noe som er 15 prosent høyere enn i 2021. Dette er en utvikling Norges Sjømatråd håper skal fortsette i 2023. Intrafish har også tidligere omtalt oppturen i USA, da det ble kjent at USA er blitt Norges største konsummarked målt i verdi, både for laks og ørret.

– Vi har økt innsatsen i USA, og vi øker den ytterligere. Av totalbudsjettet til markedsarbeid på 408 millioner kroner, skal 44 av disse brukes i USA. Vi fikk et gjennombrudd i USA i 2022, og det ønsker vi å utnytte maksimalt. Vi tror det er mulig å ta betydelige andeler der sjømat ikke har en så sterk stilling, eller vi kan bygge videre der den står sterkt, sier Chramer.

Han mener særlig restaurantsegmentet er viktig.

– De spiser mye ute, så å ha produkter inne i kjedesegmentet, særlig de med mellomklassepriser, vil gi betydelige volum, sier Chramer til Intrafish.

Havbruk utgjør den største delen målt i verdi med 73 prosent, mens volum utgjør 45 prosent.

 • I 2022 eksporterte Norge 1.3 millioner tonn sjømat fra havbruk.
 • Verdien var 111,3 milliarder kroner.
 • Volumet falt med 2.5 prosent.
 • Verdien økte med 25,7 milliarder kroner, eller 30 prosent, sammenlignet med 2021.

Fiskeri utgjør 27 prosent av den totale sjømateksporten målt i verdi, mens volum utgjør 55 prosent.

 • I 2022 eksporterte Norge 1.6 millioner tonn sjømat fra fiskeri.
 • Verdien var 40,1 milliarder kroner.
 • Volumet falt med 7.5 prosent.
 • Verdien økte med 5,0 milliarder kroner, eller 14 prosent, sammenlignet med 2021.

Laks er størst

Norge eksporterte 1 255 851 tonn laks til en verdi av 105,8 milliarder kroner i 2022, som er ny rekord. Det er en verdiøkning på 24,6 milliarder kroner, eller 30 prosent, sammenliknet med 2021, som også var et rekordår. Samtidig falt volumet med to prosent. De største markedene for laks var Polen, Frankrike og USA.

Det er rekordhøy pris på fersk laksefilet med 117 kroner per kilo, skriver Norges Sjømatråd. Dette er 13 kroner høyere enn forrige rekordår, som var i 2019. Det er rekordhøy pris på fersk hel laks med 79 kroner per kilo. Dette er 18 kroner høyere enn forrige rekordår, som var i 2018.

Hvis du vil lese mer om eksporten av de ulike artene, kan du klikke deg inn på faktaboksene under:

Laks
 • Norge eksporterte 1 255 851 tonn laks til en verdi av 105,8 milliarder kroner i 2022
 • Verdien økte med 24,6 milliarder kroner, eller 30 prosent, sammenlignet med i fjor
 • Volumet falt med 2 prosent
 • Polen, Frankrike og USA var de største markedene for laks i 2022

Dette er rekordhøy eksportverdi for laks, 24,6 milliarder kroner høyere enn forrige rekordår, som var i 2021. USA hadde størst verdivekst i fjor, med en økning i eksportverdi på 3 232 millioner kroner, eller 57 prosent, sammenlignet med året før. Eksportvolumet til USA endte på 66 531 tonn, noe som er 22 prosent høyere enn året før.

Det er rekordhøy pris på fersk laksefilet med 117 kroner per kg. Dette er 13 kroner høyere enn forrige rekordår, som var i 2019. Det er rekordhøy pris på fersk hel laks med 79 kroner per kg. Dette er 18 kroner høyere enn forrige rekordår, som var i 2018.

Kilde: Norges Sjømatråd
Ørret
 • Norge eksporterte 54 979 tonn ørret til en verdi av 5 milliarder kroner i 2022
 • Verdien økte med 972 millioner kroner, eller 24 prosent, sammenlignet med i fjor
 • Volumet falt med 13 prosent
 • USA, Thailand og Litauen var de største markedene for ørret i 2022

Dette er rekordhøy eksportverdi for ørret, 972 millioner kroner høyere enn forrige rekordår, som var i 2021. USA hadde størst verdivekst i fjor, med en økning i eksportverdi på 354 millioner kroner, eller 64 prosent, sammenlignet med året før. Eksportvolumet til USA endte på 8 629 tonn, noe som er 2 prosent lavere enn året før.

Det er rekordhøy pris på fersk ørretfilet med 116 kroner per kg. Dette er 11 kroner høyere enn forrige rekordår, som var i 2017. Det er rekordhøy pris på fersk hel ørret med 86 kroner per kg. Dette er 22 kroner høyere enn forrige rekordår, som var i 2017. Det er rekordhøy pris på fryst hel ørret med 70 kroner per kg. Dette er 3 kroner høyere enn forrige rekordår, som var i 2017.

Kilde: Norges Sjømatråd
Fersk torsk
 • Norge eksporterte 54 321 tonn fersk torsk til en verdi av 2,7 milliarder kroner i 2022
 • Verdien økte med 342 millioner kroner, eller 14 prosent, sammenlignet med i fjor
 • Volumet falt med 14 prosent
 • Danmark, Nederland og Spania var de største markedene for fersk torsk i 2022

Dette er rekordhøy eksportverdi for fersk torsk, 342 millioner kroner høyere enn forrige rekordår, som var i 2021. Danmark hadde størst verdivekst i fjor, med en økning i eksportverdi på 193 millioner kroner, eller 13 prosent, sammenlignet med året før. Eksportvolumet til Danmark endte på 32 213 tonn, noe som er 12 prosent lavere enn året før.

Det er rekordhøy pris på fersk torskefilet med 107 kroner per kg. Dette er 9 kroner høyere enn forrige rekordår, som var i 2020. Det er rekordhøy pris på fersk hel torsk med 46 kroner per kg. Dette er 5 kroner høyere enn forrige rekordår, som var i 2020.

Kilde: Norges Sjømatråd
Fryst torsk
 • Norge eksporterte 80 672 tonn fryst torsk til en verdi av 4,1 milliarder kroner i 2022
 • Verdien økte med 868 millioner kroner, eller 27 prosent, sammenlignet med i fjor
 • Volumet falt med 0 prosent
 • Kina, Storbritannia og USA var de største markedene for fryst torsk i 2022

Dette er rekordhøy eksportverdi for fryst torsk, 868 millioner kroner høyere enn forrige rekordår, som var i 2021. Kina hadde størst verdivekst i fjor, med en økning i eksportverdi på 594 millioner kroner, eller 83 prosent, sammenlignet med året før. Eksportvolumet til Kina endte på 29 590 tonn, noe som er 27 prosent høyere enn året før.

Det er rekordhøy pris på fryst hel torsk med 48 kroner per kg. Dette er 11 kroner høyere enn forrige rekordår, som var i 2019.

Kilde: Norges Sjømatråd
Klippfisk
 • Norge eksporterte 85 174 tonn klippfisk til en verdi av 5,6 milliarder kroner i 2022
 • Verdien økte med 1 milliarder kroner, eller 23 prosent, sammenlignet med i fjor
 • Volumet falt med 6 prosent
 • Portugal, Brasil og Kongo-Brazzaville var de største markedene for klippfisk i 2022

Dette er rekordhøy eksportverdi for klippfisk, 805 millioner kroner høyere enn forrige rekordår, som var i 2019. Portugal hadde størst verdivekst i fjor, med en økning i eksportverdi på 505 millioner kroner, eller 27 prosent, sammenlignet med året før. Eksportvolumet til Portugal endte på 23 270 tonn, noe som er 5 prosent lavere enn året før.

Det er rekordhøy pris på hel klippfisk av torsk med 104 kroner per kg. Dette er 20 kroner høyere enn forrige rekordår, som var i 2020. Det er rekordhøy pris på hel klippfisk av sei med 44 kroner per kg. Dette er 8 kroner høyere enn forrige rekordår, som var i 2015.

Kilde: Norges Sjømatråd
Saltfisk
 • Norge eksporterte 28 755 tonn saltfisk til en verdi av 1,9 milliarder kroner i 2022
 • Verdien økte med 705 millioner kroner, eller 59 prosent, sammenlignet med i fjor
 • Det er en vekst i volum på 16 prosent
 • Portugal, Spania og Italia var de største markedene for saltfisk i 2022

Portugal hadde størst verdivekst i fjor, med en økning i eksportverdi på 619 millioner kroner, eller 82 prosent, sammenlignet med året før. Eksportvolumet til Portugal endte på 19 420 tonn, noe som er 28 prosent høyere enn året før.

Det er rekordhøy pris på saltet hel torsk med 71 kroner per kg. Dette er 8 kroner høyere enn forrige rekordår, som var i 2020.

Kilde: Norges Sjømatråd
Tørrfisk
 • Norge eksporterte 3 514 tonn tørrfisk til en verdi av 730 millioner kroner i 2022
 • Verdien falt med 1 kroner, eller 0 prosent, sammenlignet med i fjor
 • Volumet falt med 18 prosent
 • Italia, USA og Nigeria var de største markedene for tørrfisk i 2022

USA hadde størst verdivekst i fjor, med en økning i eksportverdi på 19 millioner kroner, eller 30 prosent, sammenlignet med året før. Eksportvolumet til USA endte på 359 tonn, noe som er 4 prosent høyere enn året før.

Det er rekordhøy pris på hel tørrfisk av torsk med 229 kroner per kg. Dette er 18 kroner høyere enn forrige rekordår, som var i 2019.

Kilde: Norges Sjømatråd
Sild
 • Norge eksporterte 289 024 tonn sild til en verdi av 3,9 milliarder kroner i 2022
 • Verdien falt med 362 millioner kroner, eller 9 prosent, sammenlignet med i fjor
 • Volumet falt med 17 prosent
 • Polen, Litauen og Egypt var de største markedene for sild i 2022

Elfenbenskysten hadde størst verdivekst i fjor, med en økning i eksportverdi på 64 millioner kroner, eller 3166 prosent, sammenlignet med året før. Eksportvolumet til Elfenbenskysten endte på 7 776 tonn, noe som er 2 780 prosent høyere enn året før.

Kilde: Norges Sjømatråd
Makrell
 • Norge eksporterte 343 252 tonn makrell til en verdi av 6,3 milliarder kroner i 2022
 • Verdien økte med 402 millioner kroner, eller 7 prosent, sammenlignet med i fjor
 • Volumet falt med 12 prosent
 • Japan, Kina og Sør-Korea var de største markedene for makrell i 2022

Dette er rekordhøy eksportverdi for makrell, 402 millioner kroner høyere enn forrige rekordår, som var i 2021. Kina hadde størst verdivekst i fjor, med en økning i eksportverdi på 296 millioner kroner, eller 41 prosent, sammenlignet med året før. Eksportvolumet til Kina endte på 57 629 tonn, noe som er 16 prosent høyere enn året før.

Det er rekordhøy pris på fryst hel makrell med 18 kroner per kg. Dette er 1 kroner høyere enn forrige rekordår, som var i 2019.

Kilde: Norges Sjømatråd
Kongekrabbe
 • Norge eksporterte 1 375 tonn kongekrabbe til en verdi av 840 millioner kroner i 2022
 • Verdien falt med 157 millioner kroner, eller 16 prosent, sammenlignet med i fjor
 • Volumet falt med 39 prosent
 • USA, Nederland og Canada var de største markedene for kongekrabbe i 2022

USA hadde størst verdivekst i fjor, med en økning i eksportverdi på 64 millioner kroner, eller 33 prosent, sammenlignet med året før. Eksportvolumet til USA endte på 437 tonn, noe som er 20 prosent høyere enn året før.

Det er rekordhøy pris på fryst kongekrabbe med 804 kroner per kg. Dette er 267 kroner høyere enn forrige rekordår, som var i 2021. Det er rekordhøy pris på levende kongekrabbe med 533 kroner per kg. Dette er 142 kroner høyere enn forrige rekordår, som var i 2021.

Kilde: Norges Sjømatråd
Snøkrabbe
 • Norge eksporterte 3 783 tonn snøkrabbe til en verdi av 667 millioner kroner i 2022
 • Verdien falt med 137 millioner kroner, eller 17 prosent, sammenlignet med i fjor
 • Volumet falt med 13 prosent
 • Danmark, USA og Japan var de største markedene for snøkrabbe i 2022

Kina hadde størst verdivekst i fjor, med en økning i eksportverdi på 39 millioner kroner, eller 145 prosent, sammenlignet med året før. Eksportvolumet til Kina endte på 398 tonn, noe som er 120 prosent høyere enn året før.

Kilde: Norges Sjømatråd
Reker
 • Norge eksporterte 20 898 tonn reker til en verdi av 1,2 milliarder kroner i 2022
 • Verdien økte med 250 millioner kroner, eller 27 prosent, sammenlignet med i fjor
 • Det er en vekst i volum på 46 prosent
 • Sverige, Island og Storbritannia var de største markedene for reker i 2022

Island hadde størst verdivekst i fjor, med en økning i eksportverdi på 157 millioner kroner, eller 201 prosent, sammenlignet med året før. Eksportvolumet til Island endte på 9 001 tonn, noe som er 189 prosent høyere enn året før.

Kilde: Norges Sjømatråd