– Sekkingstad og Eide Fjordbruk styrker samarbeidet på Skaganeset. Med seg på laget har de fått Br. Bakke AS. Sammen starter de selskap for mottak og pakking av laks og ørret, skriver selskapene i en pressemelding fredag.

Styrking

Etableringen er basert på slakterivirksomheten som i dag er på Skaganeset, og vil ifølge meldingen gi en en betydelig styrking med Eide og Br. Bakke sin erfaring og kompetanse fra merd til pakkeanlegg.

– Utviklingen går mer og mer mot slakting på merdkanten. Økt biosikkerhet, dyrevelferd, redusert svinn og lavere miljømessig fotavtrykk er gode argumenter for det. Partene har opparbeidet seg solid erfaring på slakting ved not, både i egen regi og i samarbeid med Hav Line, skriver selskapene.

De legger til at økte kostnader er en utfordring.

– Det gjelder også for slaktingen av fisken. Det planlegges formidable investeringer i frakte- og slaktekapasitet oppover kysten. Slakting ved not stiller også strengere krav til logistikk og fleksibilitet. På Skaganeset har det nye selskapet godt etablert infrastruktur og et godt økonomisk utgangspunkt. Målet er å skape markedets mest kostnadseffektive og fleksible tilbud fra merdkant til pakking i regionen.

Vil kunne ta mot fisk fra brønnbåt

Selskapene skriver at slakting og pakking av laks og ørret er sensitivt, og at i tillegg til biologiske og produksjonsmessige forhold, så er markeds- og lokalpolitiske forhold viktig.

– Dette er viktige hensyn å ta. Selskapet skal være et nøytralt pakkeanlegg med eget pakkenummer, ledelse og drift. Kunder skal sikres at de og deres kunders behov for nøytralitet ivaretas. Anlegget vil tilrettelegges for å kunne ta imot fisk fra brønnbåt, små og store bløggebåter og slakte- og sløyebåter som for eksempel Norwegian Gannet.