Det norske oppdrettsfokuserte software-selskapet Fishwell Technology har inngått en industriell samarbeidsavtale med OK Marine, et datterselskap av Egersund Group, skriver Fishwell i en pressemelding. OK Marine går også inn på eiersiden i Fishwell Technology gjennom en emisjon, og vil være representert i styret.

– OK Marine vil gjennom samarbeidsavtalen være ansvarlig for salg og distribusjon av deres felles produkt Goodeye. Ett softwaresystem som digitaliserer og automatiserer telling og analyse av dødfisk basert på hver enkelt art som laks, ørret, rognkjeks og leppefisk. Selskapene vil også samarbeide om utvikling av flere, praktisk anvendbare, digitale produkter til næringen. Vi er stolte over å kunne ønske OK Marine velkommen både som samarbeidspartner og aksjonær i Fishwell, sier Kjell Wiik, administrerende direktør i Fishwell Technology, i pressemeldingen.

Gjennomført en emisjon

Anvendelse av kunstig intelligens for å gi bedre beslutningsgrunnlag for driften er fokusområder for selskapene. Digitalisering av dødfisktelling og analyse av resultater av telling, årsaker og hendelser er viktige parametere for å kunne levere bedre informasjon og dokumentasjon av driften på hver enkelt fiskeart, skriver Fishwell i pressemeldingen.

- Våre kunder ønsker å integrere digitale løsninger der hvor det er mest effektivt, gir best mulig informasjon og beslutningsgrunnlag. Gjennom samarbeidet med Fishwell vil kundene få tilgang til teknologi som gjør digitalisering av dødfisktelling enkel og som i tillegg er kostnadseffektiv, sier Richard Loland, administerende direktør i OK Marine, i pressemeldingen.

OK Marine og Egersund Group er en av Norges største leverandører av utstyr til fiske- og havbruksnæringen. Parallelt med inngåelsen av samarbeidsavtalen har Fishwell Technology gjennomført en emisjon mot eksisterende aksjonærer, samt rettet mot OK Marine og andre. OK Marine vil etter emisjonen ha en eierandel på rundt ni prosent.