Handel med matvarer inngår ikke i sanksjonene mot Russland og Belarus (Kviterussland) etter invasjonen av Ukraina i februar. Norske eksportører har likevel sluttet å selge ørret og laks til Belarus, som har tatt Russlands side i angrepskrigen mot et naboland og en tidligere alliert.

Årsaken til handelsboikotten fra norsk sjømatnærings side er blant annet avsky mot det militære overfallet, kombinert kanskje med frykt for å miste omdømme.

DEN EURASISKE ØKONOMISKE UNION (EØU)

  • Er en økonomisk union mellom de tidligere sovjetrepublikkene Russland, Belarus (Kviterussland), Kasakhstan, Kirgisistan og Armenia
  • Formålet er tettere økonomisk integrasjon og samordning, med fellesmarked og fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft mellom medlemsstatene
  • Tadsjikistan og Usbekistan har også ytret ønske om å slutte seg til unionen
  • Unionen trådte i kraft 1.