Sammen med laksegründer og eier av Alsaker Fjordbruk, Gerhar Meidel Alsaker, er hun som han omtaler som «fruen», Lise Skjåk Dalen - som jobber som tilrettelegger i oppdrettsselskapet.

Til sammen stiler Alsaker Havbruk med nærmere 40 ansatte på årets Aqua Nor.

Den er verdens største og viktigste messe for akvakultur-teknologi, noe den har vært i 40 år. Anslagsvis 25.000 personer vil innen torsdagen er omme ha passert tellemaskinene ved inngangen til Spektrum messeområde. De kommer fra 82 nasjoner.

IntraFish spør Alsaker om han er i Trondheim for å kjøpe utstyr og tjenester.