Midt på 1980-tallet var det oppdrettslaksen som bidro til det globale sushi-eventyret. Opptakten var et samarbeid mellom norske aktører og norske myndigheter på den ene sida, og japanske interessenter på den andre. Inntil da hadde ikke sushi vært et globalt fenomen, men nærmest en nasjonal japansk «hemmelighet».

– Men husk at sushiens globale utbredelse ikke skjedde over natta, sjøl om den i historisk sammenheng skjedde raskt. Det tar tid å utvikle et nytt produkt. Nå undersøker vi mulighetene for å kombinere sushi med oppdrettstorsk, sier markedsdirektør Camilla Beck i Sjømatrådet til IntraFish.