– Vi har sendt ut permitteringsvarsel for 65 ansatte. Dette varselet er gått ut til alle våre produksjonsmedarbeidere på Stette og Valderøya, sier HR- og organisasjonssjef Lene Susan Flem Debess i Optimar til Intrafish.

Optimar har 400 ansatte globalt, og 280 ansatte i Norge, fordelt på Stette, Stranda og Valderøya.

NRK meldte om teknologileverandørens permitteringsvarsel mandag. Da fortalte Debess at det er usikkerheten krigen i Ukraina har skapt og sanksjoner mot Russland som har ledet til permitteringsvarslene. Optimar lager høyteknologiske løsninger i fiskeri- og havbruksnæringen, blant annet innen automatisering og lusebehandling.

Russlandmarked

– Hvordan rammes dere, er det redusert etterspørsel på totalmarkedet, eller eksempelvis ting dere trenger å kjøpe dere ikke får tilgang på?

– Et av markedene våre er Russland. I tillegg vet vi ikke hvordan krigen kommer til å påvirke andre områder, for eksempel tilgang på råvarer og prisene på dem, sier Debess, som er SVP HR & Organization til Intrafish.

Ukraina-konflikten har pågått siden 2014, og 24. februar i år iverksatte Russland en storskala invasjon av landet.

Permitteringsvarsel
  • Ansatte skal normalt ha skriftlig permitteringsvarsel senest 14 kalenderdager før permittering trer i kraft. Ved uforutsette hendelser er fristen normalt to kalenderdager.
  • Årsaken til varslingspliktens lengde bør komme klart frem i permitteringsvarselet. NAV overprøver vanligvis ikke en forkortet varsling hvis forholdet går inn under arbeidsmiljølovens bestemmelser om ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser.
  • Varselet skal være datert, med informasjon om tidspunkt for når permitteringen starter, årsaken til permitteringen, permitteringsgraden, lengden på permitteringen og hvor mange dager arbeidsgiveren har lovpålagt lønnsplikt. Hvis lengden på permitteringen er usikker, bør sannsynlig lengde angis. I disse tilfellene må spørsmålet om videre permittering drøftes med de tillitsvalgte innen én måned.
Kilde: Altinn

– Håper det vil ramme færrest mulig

– Hva er det dere bruker av råvarer? Er det høyteknologiske komponenter?

– Blant annet, men også stål. Prisene på stål er allerede høye. Denne usikkerheten totalt er bakgrunnen for at det er sendt ut permitteringsvarsel. Vi håper at det vil ramme færrest mulig, sier hun.

– Har Optimar permittert tidligere, eller er permitteringer og permitteringsvarsel en sjeldenhet i selskapet?

– Under koronapandemien har vi hatt permitteringer hos våre serviceingeniører som ikke kunne dra ut på oppdrag, men vi har ikke hatt permitteringer utover det.