I januar var snittprisen per kilo ørret 90 kroner. Laksen gikk i snitt for 107 kroner.

Det viser de nye månedstallene som Norges sjømatråd slipper på morgenkvisten i dag.

I kvantum økte ørreteksporten med 44 prosent sammenliknet med januar i fjor til 5.433 tonn rund vekt (WFE).

I verdi var økningen 43 prosent til nesten 439 millioner kroner.

Tabellen viser forskjell i kiloprisene for hel laks og ørret, med og uten hode, over 12 år:

År Laks Ørret Forskjell
2013 39,73 41,53 1,80
2014 41,02 43,32 2,30
2015 42,86 39,15 – 3,71
2016 60,07 55,32 – 4,75
2017 60,34 64,28 3,94
2018 60,74 58,43 – 2,30
2019 60,18 55,76 – 4,42
2020 56,26 49,56 – 6,70
2021 58,69 59,17 0,48
2022 78,65 86,05 7,40
2023 92,54 86,89 – 5,65
2024 107,01 90,03 – 16,97

Kilde Norges sjømatråd

Tabellen viser at i fem av de 12 siste år har ørret hatt en høyere gjennomsnittlig pris per kilo...