Onsdag arrangerte Grieg Seafoods kapitalmarkedsdag på Flor & Fjære, en liten båttur fra Stavanger. Der har det vært en rekke presentasjoner av selskapets planer i Norge og Canada fremover.

– Jeg er kjempestolt. Det er profesjonelt lagt frem, og Grieg er sterke på alle fronter, sier styreleder Per Grieg jr. til Intrafish.

Grieg-familien er største eier i selskapet.

Grieg Seafoods kapitalmarkedsdag

I anledning kapitalmarkedsdag onsdag melder Grieg Seafood blant annet:

  • En ambisjon om et slaktevolum på 130.000 tonn i 2025.

  • De langsiktige målene til selskapet er videre å være kostnadsleder i alle driftsregioner, ha en netto rentebærende gjeld på under 30 kroner per kilo av oppdrettsvolumet, at avkastning på sysselsatt kapital er minst 12 prosent, og en utbyttepolitikk på 30–40 prosent av nettoresultat.

  • Av det langsiktige 2026-målet vil volumveksten være vektet mot slutten av perioden.

  • Oppdrettsselskapet ser investeringer på 3 milliarder kroner for å øke slaktevolumet med 35.000 tonn i 2023–2026.

  • På Newfoundland er gjenværende driftsinvesteringer 1,3 milliarder kroner, tilsvarende investeringer per kilo på rundt 180 kroner.

  • For 2022 er ambisjonen at fem til ti prosent av slaktevolumet skal bli solgt som VAP

  • Grieg Seafood målsetter at 20–30 prosent av slaktevolumet skal bli solgt som VAP (value added products) innen 2026.

  • 2022 er gjenværende driftsinvesteringer ventet å være 660 millioner kroner.

Han peker spesielt på ledelsen i regionene deres, som består av Rogaland og Finnmark i Norge, samt Newfoundland og British Columbia i Canada.

Kapitalmarkedsdagene ble arrangert på øya Sør-Hidle en liten båttur fra Stavanger. Foto: Robert Nedrejord

Skryt til regionene

– Det er god ledelse i regionene. Det er der verdiskapingen skjer, sier han.

Sjømatselskapet hadde en tøff periode frem til i fjor sommer, men siden har det gått oppover. Onsdag var Grieg Seafood-sjef Andreas Kvame strålende fornøyd med resultatene. Styrelederen oppsummerer det slik:

– Dette er gøy, og jeg er stolt.

Han forteller at selskapet er blitt dele informasjon internt, blant annet data som er samlet inn, samt analyser.

Produksjonsdirektør sjø, Berit Seljestokken (venstre) og regiondirektør Vidar Aamo Nikolaisen (øverst på venstre side av bordet) i Grieg Seafood Finnmark var blant dem som svarte på spørsmål under en spørrerunde unders selskapets kapitalmarkedsdag. Foto: Robert Nedrejord

– Gode priser og god biologi

Vidar Aamo Nikolaisen er regiondirektør i Grieg Seafood Finnmark. Han forteller at det går bra hos dem og dagen.

– Det er gode priser og også god biologi, sier han.

Han forteller at produksjonen også var god tidligere, men at fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) skapte trøbbel fra vinteren 2020 av.

– Nå har vi gjennomvaksinert fisken vår, og vi håper det gir effekt. Vi har unngått det nå i år, bank i bordet, sier han.

– Bank i bordet, følger produksjonsdirektør Berit Siljestokken opp.

– Hva ligger fremover for Grieg Seafood Finnmark?

– Vi gleder oss til å få postsmoltanlegg, sier Siljestokken.

– Det kan gjøre at vi kan produsere jevnere, og spille på lokaliteter, sier Nikolaisen.

Ny salgsorganisasjon

Under presentasjonen tidligere på dagen ble også Grieg Seafoods nye salgsorganisasjon trukket frem for sitt arbeid. Selskapet hadde tidligere et salgssamarbeid gjennom selskapet Ocean Quality, nå holder det i arbeidet ene og alene.

– Den nye organisasjonen har fokus på totallønnsomhet, ikke marginer. Ikke at det er noe motsats i det, men den jobber for best mulig resultat. Ocean Quality fungerte godt, men incentivet lå i marginen hver uke, fremfor å løse problemer på sikt, sier styreleder Grieg jr.

Han trekker frem vinterens sårproblematikk som et eksempel:

– Det handler om hvordan man jobber med å løse disse, hvordan man videre informerer kunder og til slutt ender med at den fisken får superiorkvalitet, sier han.