Robert Johansen er administrerende direktør i begge selskapene. Direkte og indirekte eier eksportøren rundt to tredjedeler av filetfabrikken. Begge inngår i Salten Aqua-konsernet som eies av tre lokale lakseoppdrettere i Bodø-området.

Regnskapene for 2020 er ikke oppløftende. En omsetning i eksportselskapet på 1,4 milliarder kroner ga resultat før skatt på minus 24 millioner.