Robert Johansen er administrerende direktør i begge selskapene. Direkte og indirekte eier eksportøren rundt to tredjedeler av filetfabrikken. Begge inngår i Salten Aqua-konsernet