– Norge har i likhet med mange andre land både offensive og defensive interesser i handelspolitikken. Omlegging til prosenttoll er noe vi har full rett til å gjøre. Så jeg deler ikke frykten, sier Geir Pollestad til Fiskeribladet/IntraFish.

Negativt for fiskeri

Lederne for de tre store sjømatorganisasjonene, Norges Fiskarlag, Sjømatbedriftene og Sjømat Norge, gikk nylig ut med kritikk av regjeringen for å endre fra kronetoll til prosenttoll på flere landbruksprodukter.

De frykter dette vil sparke ben under det norske kravet om bedre markedsadgang til EU, som det nå skal forhandles med EU om i november.