Politikerne kan glede seg på mange måter over tirsdagens sterke eksportall for norsk laks. De har kritisert norsk laksenæring for å eksportere en ubearbeidet råvare, på linje med praksis fra utviklingsland. Politikerne ønsker at mer bearbeiding skal skje på norsk jord fordi det sikrer og styrker bosettingen i distriktene, øker sysselsettingen og øker verdiskapingen i næringa.

– I første halvår kom bearbeidingsgraden opp i 24 prosent og det er det høyeste noensinne, sier sjømatanalytiker Paul Aandahl i Norges sjømatråd til Intrafish.