Den endte derved på 70.100 tonn – og utgjorde rundt 39 prosent av landets samlede produksjon innen akvakultur, ifølge det russiske fiskeridirektoratet, Rosrybolovstvo.

Men lakseoppdretterne møter svekket etterspørsel nasjonalt. For eksempel falt etterspørselen etter regnbueørret fra Karelen med nesten 14 prosent.

Selskapet Inarctica, som er landets største produsent av atlantisk laks og regnbueørret, opplevde et fall i salget på 8 prosent.

Pris-problemer

For å gjøre ting enda vanskeligere, var prisveksten for laks i 2022 så stor som 25 prosent sammenliknet med året før, ifølge Russlands statistiske sentralbyrå.