Blant annet har Miami-baserte Atlantic Sapphire opplevd et dramatisk fall, og falt i løpet av to børsdager nær 40 prosent. 2,6 milliarder kroner ble barbert bort i løpet av perioden.

– Selskapet fikk en positiv start på året, med både god prisoppnåelse, vekst og helse. Siden kom det flere negative hendelser, blant annet rundt dødelighet i mars og i sommer. Det er også vært problemer relatert til høy grad av kjønnsmodning, sier analytiker Nils Olav Furre Thommessen i Fearnlys Securitys til IntraFish.

Det er kun Salmon Evolution, som blant annet bygger et landbasert anlegg utenfor Molde, som har steget siden nyttår. Gigante Salmon er dog ikke med i oversikten til IntraFish, ettersom selskapet ble listet på børs i løpet av sommeren 2021. Proximar Seafood, som bygger sitt landbasertanlegg i Japan, kom inn på børsen på starten av året. Selskapet var per 30. august ned tett opp mot 57 prosent.

Selskap

Kurs ved årsslutt Kurs 30.08.21 Endring (%)

Salmon Evolution

6,85 8,63 25,99

Proximar Seafood

18,6 8 -56,99

Nordic Aqua Partners

88 63,9 -27,39

Kingfish Company

33,45 23,55 -29,60

Atlantic Sapphire

120 46,8 -61,00

Aqua Bounty

76,0368 39,4072 -48,17

Andfjord Salmon

55 40,65 -26,09

– Vanskelig å svare på

Hvorfor tror du dere står alene med oppgang?

– Det er vanskelig for meg å svare på. Jeg har ikke noe godt svar på det. Vi prøver å synliggjøre det gode potensialet til prosjektene våre, og har også lykkes med å skaffe den kapitalen vi trenger. Det er ingen finansieringsrisiko hos Salmon Evolution. Jeg har ikke noen formening om hvordan situasjonen er hos andre selskaper da, sier Salmon Evolution-sjef Håkon André Berg til IntraFish.

– Du var inne på synliggjøring. Tror du kommunikasjon har mye å si?

– Det har det helt sikkert, men jeg kan ikke på stå at vi er flinkere på dette enn andre. Det er veldig viktig å kommunisere godt, men det tror jeg alle på børs forstår veldig godt, sier Berg.

Han forteller at byggingen av anlegget deres på Indre Harøy fortsatt er i rute. Selskapet startet byggingen av fase én i mai i fjor, og den første smolten planlegger de å sette ut våren 2022.

– Har absolutt troen

Thommesen i Fearnly Securities forteller at børstrenden det siste året har vært preget av at flere mindre selskaper går på børs.

Mange av disse selskapene har opplevd en negativ trend på Euronext Growth de siste månedene, og de landbaserte selskapene er intet unntak, sier han.

– De fleste av dem har opplevd en negativ trend de siste seks månedene. Salmon Evolution er et selskap som ser motsatt effekt. På mange måter har selskapet levert bra siden det gikk på børs. Salmon Evolution har kommunisert godt med markedet, levert på løftene side og er nå fullfinansiert. Det er nok grunnen til at de er belønnet med en hyggelig kursutvikling, følger han opp.

Fearnleys Securities har offisiell dekning på Andfjord Salmon, Salmon Evolution og Atlantic Sapphire.

Thommesen sier at han har stor tro på landbasert oppdrett.

– Vi har selv absolutt troen på landbasert oppdrett. Selv om selskaper som Atlantic Sapphire har opplevd problemer tror vi på konseptet, og gleder oss til å se resultatene, sier han.

– I det store og det hele er det mange der ute som har troen på landbasert oppdrett som konsept. Men de fleste selskapene på børs i dag er uten drift, og er definert som prosjektselskap per nå. Der er det større risiko enn hos tradisjonelle oppdrettsaksjer. Investorer ønsker kanskje tryggere aksjer enn høyere risikoporteføljer, følger han opp.

– Vi er ikke bekymret

– Tror du Salmon Evolution kan rammes av samme utvikling som de andre landbaserte på børs har?

Vi skal bare bygge og realisere prosjektene våre. Vi kan ikke gå ut og bekymre oss om vi blir offer for endringer i makrobildet eller konjunkturer. Vi skal bygge selskap og produsere godt, sier Berg i Salmon Evolution.

Jeg har troen på at markedet setter pris på den gode utviklingen vi har i selskapet. Vi er ikke bekymret, fortsetter han.

– Gitt kursutviklingen for landbasert: tror du det har vært en hype innen landbasert? Risikerer man en børsboble som kan sprekke?

Vi mener landbasert oppdrett er en viktig produksjonsform. Jeg tror ikke det er en hype rundt dette. Det viktigste for meg at Salmon Evolution leverer på de planene vi har. Da er det ikke hype, da er det substans, sier Berg.

Flere ned

Blant andre selskaper som er ned i perioden er Aqua Bounty, som har rettet sin virksomhet mot genetisk modifisert laks. Selskapets aksjekurs er nær halvert siden inngangen av året.

Nordic Aqua Partners, som hadde sin børsdebut i desember har falt 27 prosent så langt i år. Selskapet har som mål om å produsere 8000 tonn laks årlig via sitt landbaserte prosjekt Kina fra og med 2026. Andfjord Salmon, som har sitt anlegg på Kvalnes på Andøy, er i samme periode ned 26 prosent.

Kingfish Company driver oppdrett på den tropiske fiskearten yellowtail kingfish. Aqua Bounty er ikke listet på Oslo børs, men er med i oversikten, ettersom de driver med landbasert oppdrett.

__________________________________________________________________________________________________

Har du lyst til å lese flere nyheter fra oppdrettsnæringen? Prøv oss for 1 krone den første måneden