Salmon Group, et nettverk som består av små og mellomstore, lokaleide oppdrettsselskap, har inngått fôrkontrakter til 22 milliarder kroner, skriver selskapet i en pressemelding.

– Jeg er veldig tilfreds. Vi er veldig komfortable med det lange bildet vi skal male sammen med leverandørene på bærekraft og sirkularitet. Kravene er ikke bare satt av oss, men vi har lyttet til leverandørene og hørt hva som er mulig å få til, og dermed setter vi krav som er mulig å oppnå, sier Jan Olav Langeland, administrerende direktør i Salmon Group til Intrafish.

Arbeidet med kontraktene har pågått kontinuerlig siden nyttår, og Langeland sier det ikke har vært en enkel beslutning å ta.

– Dette har tatt mye av kapasiteten vår, sier Langeland.

Sjefen i Salmon Group sier selskapet er opptatt av å også vise frem kostnadsbildet i næringen.

– Vi tenker det er greit å bevisstgjøre at det er snakk om enorme summer. Det er lett å gå seg litt blind i at det er så enorme overskudd i alt vi gjør, men det er også enorme kostnader, noe verdi og størrelse på våre fôrkontrakter er et bilde på. Langsiktigheten som kreves for å utvikle oss, krever også at man tar ansvar, sier Langeland.

Christine Lyngsgård Larsen, leder for innkjøp og bærekraft i Salmon Group. Foto: Salmon Group

Inntil fem år inkludert opsjoner

Fiskefôr er den delen av verdikjeden hvor oppdrettsnæringen har det største klimaavtrykket, skriver Salmon Group.

– I en tid preget av geopolitisk uro, en svak norsk krone, knapphet på viktige innsatsfaktorer og ikke minst at klimaforskere mener at vi ikke klarer å begrense den globale oppvarmingen til 1,5°C, er langsiktige og strategiske samarbeid med våre viktigste leverandører viktigere enn noensinne. Våre to hovedleverandører, Biomar og Skretting, har levert godt over tid, og befestet sin posisjon ved å levere svært gode tilbud i denne prosessen. Samlet sett har dette har gitt oss trygghet til å tildele lengre avtaler, med en varighet på inntil 5 år inkludert opsjoner, uttaler Christine Lyngsgård Larsen, leder for innkjøp og bærekraft i Salmon Group, i pressemeldingen.

Salmon Group har totalt 57 aksjonærer og tilknyttede selskaper langs hele kysten og administrasjonen er i Bergen.