Ifølge Sjømatrådet er Saudi-Arabia et av de raskest voksende markedene for norsk laks. Det ble i 2020 eksportert rundt 5.000 tonn laks hit til en verdi av 370 millioner kroner. Til sammenligning var volumet i 2015 på 1.900 tonn og 109 millioner kroner.

I begynnelsen av september reiser Ørjan Kjærvik Olsen i Sjømatrådet til Saudia-Arabias hovedstad Riyadh. Der arrangeres den første store internasjonale messen som Sjømatrådet deltar på siden pandemiens start.

Ørjan Kjærvik Olsen Foto: Privat

– Det er litt skrekkblandet fryd. Det blir bra å komme i gang igjen. Det er nok mange som nå ønsker at verden skal returnere litt til det normale. Det skal også bli godt å få «restartet» litt av jobben vi har gjort på nye markeder, blant annet i Saudi-Arabia, sier Olsen til IntraFish.

– Det er per nå mulig å reise, og Saudi-Arabia er åpnet opp, men ting kan endre seg fort. Vi følger godt med, men det er viktig at andre som ønsker å delta, for eksempel eksportører, også følger med på reglene, følger han opp.

Voksende marked

Olsen er ansvarlig for nye markeder i Sjømatrådet, og skal stå på stand sammen med kollega Trond Kostveit.

Ifølge Sjømatrådets ferskeste tall fortsetter veksten til Saudi-Arabia inn i 2021. Ifølge Sjømatrådet er målet fremover å finne ut hvorvidt andre arter også kan introduseres i Saudi-Arabia.

Matmessen Sjømatrådet deltar på heter Saudi-Horeca. Horeca-markedet består av hotell-, restaurant- og cateringvirksomhet, men messen får besøk fra hele matindustrien. Under oppholdet i Saudi-Arabia vil Olsen og Kostveit også gjennomføre møter med landets mat-, fiskeri- og landbruksmyndigheter. De skal også kikke på hvilke andre sjømatarter som kan introduseres til landet. Sjømatrådet har deltatt på denne messen to ganger før.

– Dere peker på at dere skal se på potensialet til andre arter i Saudi-Arabia. Er det helst laks dere har jobbet med til nå?

– I hovedsak har vi jobbet med laks, i tillegg til litt pelagisk. Målsetningen fremover er å også se på andre arter som kongekrabbe, kveite og torsk. Under messen skal vi blant annet på en litt intim middag der vi serverer fersk norsk sjømat. I tillegg skal vi ta med eksportører på en ny butikkrunde der vi går gjennom det som finnes av interessante butikker og markeder. Vi må se hva som finnes av konkurranse, sier Olsen.

Sjømatrådet skal delta på høstens Saudi-Horeca. Det blir deres første store messe siden pandemien startet. Bildet er samme konferanse, før pandemien. Foto: Sjømatrådet

– God vekst

Seaborn er blant selskapene som eksporterer norsk laks til Saudi-Arabia. Salgssjef for Asia, Trond Vibeto, forteller til IntraFish at han opplever det som et godt marked, både for fersk og fryst fisk.

– Blant annet går videreforedlede produkter som filet, røkt laks og porsjoner bra. Til sammenligning har det ganske nærliggende markedet Dubai stor nedgang for fryst og bearbeidet fisk, men er ganske stabil på fersk hel fisk. Saudi-Arabia har utviklet seg i en litt annen retning. Det kan ha med at Dubai har mer prosessering, sier han.

Trond Vibeto, som er salgssjef for Asia hos eksportøren Seaborn, forteller at han har valgt å ikke reise til messen i år. Foto: Privat

– Ellers er det et marked som betaler godt for seg og som er veldig interessant for oss som har bearbeidede produkter, som de ønsker mer av, følger han opp.

– Skal du delta på høstens messe?

– Vi var påmeldt og skulle dra, men det er blitt vel mye frem og tilbake om innreiseregler. Det siste vi hørte var at vi måtte ha 7–10 dager i karantene selv som fullvaksinert. Og det endrer seg nær daglig. Så vi har valgt å stå over, sier han.

– Interessant for andre land som produserer laks

– Hva tenker folk i Saudi-Arabia når de hører «norsk laks»? Er det noe de vet mye om?

– De har nok mindre forhold til opphavslandet enn i mange andre land. Det ønsker vi å ta tak i. Dette er et interessant marked for andre land som produserer laks, og vi må anta at de også vil komme sterkere på banen. Vi må befeste det norske opphavets posisjon der, sier Olsen i Sjømatrådet.

Han forteller at håpet er at man gjennom å skape et positivt syn på norsk laks også kan skape et godt fundament for å introdusere andre arter.

– Får vi frem positive assosiasjoner gjennom det norske gjennom laksen tror jeg vi kan åpne dører for andre arter

– Hva annet skal dere gjøre under messen?

– Vi skal arrangere møter. Vi er blant annet invitert til møter på myndighetsnivå. Saudi-Arabia har en utfordring med lavt sjømatkonsum og høy overvekt, og har tidligere kjørt helse- og sunnhetskampanjer. Landet er nok mer interessert i å samarbeide med Sjømatrådet enn med andre aktører som ikke kan stille med så sunne produkter som vi kan. Der er vi heldige, sier Olsen.