– Både import og eksport av matvarer fra og til land i krig har skjedd til alle tider. Vi klarer ikke å se at selskaper som deltar i slik handel, skal kunne karakteriseres som krigsprofitører, like lite som Norge kan dette fordi nasjonen tjener på høye olje- og gasspriser. Men vi skjønner at det er diskusjoner om ulike sanksjoner og hvordan de skal innrettes. Regjeringen og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran har vært veldig tydelige på at det myndighetene som styrer sanksjonspolitikken, hvordan den innrettes, og hvilket omfang som er fornuftig, skriver kommunikasjonsdirektør Kristin Langeland i Sjømat Norge i en epost til IntraFish.