IntraFish har spurt Norges sjømatråd om de føler trang til å kommentere Scotts påstand, noe de gjør, men bare høflig og indirekte:

Martin Skaug.

– Den globale etterspørselen etter et så sunt og godt produkt som atlantisk laks er økende. I et større perspektiv er det vel så viktig at stadig flere forbrukere får øynene opp for laks, slik at den totale kategorien øker. Den skotske laksen, som utgjør omtrent 11 prosent av norsk produksjon i størrelse, har vært flink å posisjonere seg, særlig med Label Rouge, som bidrar til en god pris, skriver kommunikasjonsdirektør Martin Skaug i Sjømatrådet i en epost til IntraFish.