– Dette er en veldig spesiell dag for meg og for teamet mitt. Vi er stolte av Lerøy Midt og denne verdikjeden, og det vi skal vise frem disse to dagene. Vi er litt nervøse, forteller en lattermild Lerøy Seafood Group-sjef Henning Beltestad.

Lerøy Seafood Group
  • En av verdens største lakseprodusenter, med produksjon stort sett langs hele kysten i Norge
  • Kontrollerer hele verdikjeden, fra settefisk og matfisk til slakting og foredling
  • I 2021 slaktet selskapet 186.600