– Dette er en veldig spesiell dag for meg og for teamet mitt. Vi er stolte av Lerøy Midt og denne verdikjeden, og det vi skal vise frem disse to dagene. Vi er litt nervøse, forteller en lattermild Lerøy Seafood Group-sjef Henning Beltestad.

Lerøy Seafood Group
  • En av verdens største lakseprodusenter, med produksjon stort sett langs hele kysten i Norge
  • Kontrollerer hele verdikjeden, fra settefisk og matfisk til slakting og foredling
  • Eier sammen med Salmar 50/50 av Scottish Sea Farms
  • Lerøy Seafood Group eier også Lerøy Havfisk, som er Norges største torskerederi, samt Lerøy Norway Seafood som driver mottak og foredling av villfisk
  • Familien Møgster fra Austevoll er via Austevoll Seafood dominerende eier i det børsnoterte sjømatkonsernet

Han står foran en større forsamling i «kantinen til den mest moderne fabrikken for laks i verden», som selskapet omtaler det.