Eksportprisen for laks var på 75,23 kroner per kilo i uke 31, viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Dette er tall for fersk eller kjølt laks.

Det er en prisøkning på 1,3 prosent fra uken før (uke 30). Sammenligner man med uke 31 i 2021, er økningen på 60,4 prosent.

Det ble i tidsrommet eksportert 18.577 tonn fersk eller kjølt tonn, en oppgang på 1,2 prosent fra uken før. Det ble i samme periode eksportert 261 tonn frossen laks, og prisen var på 91,08 kroner per kilo.