Lakseprisen
  • Den såkalte SSB-prisen på laks er en etterslepende indikator, og Norges offisielle laksepris. Den rapporteres av SSB hver onsdag, for den foregående uken. Prisen er verdien ved grensepassering, så den er altså inkludert transport til grense.
  • SSB-prisen inkluderer også fisk som selges på kontrakt. Typisk er dette godt under halvparten av totale volum, men i perioder med store prissvingninger i spotmarkedet vil vi likevel se mindre svingninger i SSB-prisen enn i «lakseprisen».
  • Vel så interessant som selve prisen, kan eksportvolumet SSB rapporterer om være.
  • Godt over 90 prosent av norsk laks eksporteres, så SSB-statistikken fanger opp det store bildet.

Det er en svak oppgang på 0,6 prosent sammenlignet med uken før da prisen lå på 54,08 kroner kiloet. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå onsdag morgen.

Eksportkvantumet for fersk laks i uke 35 endte på 24 787 tonn, noe som er 3,8 prosent mer enn uken før da volumet var 23.881 tonn tonn.

I uke 35 ble det eksportert 556 tonn frossen laks, noe som er ned 13,1prosent fra sist uke da det ble eksportert 640 tonn frossen laks. Prisen på frossen laks var 61,93 kroner kiloet i uke 35, mot 60,78 kroner kiloet uken før.

Lakseprisen holder seg fortsatt over nivået i tilsvarende uke i 2020 da fersk laks gikk for 49,25 kroner kiloet. I 2019 gikk dene fisken for 55,10 kroner kiloet i uke 35.