Torskeoppdrettsselskapet Norcod og yngelprodusenten Havlandet Marin Yngel har etablert selskapet Havlandet Norcod AS for å bygge et felles anlegg i Florø, opplyser selskapene i en pressemelding.

Selskapet har fått konsesjon til å produsere 24 millioner yngel årlig, og skal etter planen ta i mot første yngel høsten 2022. Sparebank Sogn & Fjordane medfinansierer det nye yngelanlegget, ifølge pressemeldingen.

Skryt fra ministeren

Første spadetak på området ble ifølge pressemeldingen tatt av fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

– Det er strålende at det igjen satses på torskeoppdrett. Med forbedringer innen avl og produksjon så har torskeoppdrett et bedre utgangspunkt for lønnsom produksjon nå enn tidligere, uttaler han i pressemeldingen.

Han legger til at torskeoppdrett kan være viktig for landindustrien ved å bidra til mer stabil tilgang på råstoff.

– Det åpner nye muligheter for helårlige arbeidsplasser, noe som er spesielt viktig for å motvirke fraflytting i distriktene. Det er en stor dag og en stor satsing på torskeoppdrett. Jeg heier på alle som satser, følger han opp.

Havlandet har over 20 års erfaring med landbasert foredling og produksjon av torskeyngel, men opplyser om at de for inntil få år siden hadde ingen kjøpere til produktet.

– Selskapet videreførte programmet av ren optimisme for at markedet en dag ville gjenoppstå. Med Norcods inntreden har vinden snudd, og tilgang til tilstrekkelige mengder torskeyngel for storskalaoppdrett har blitt en utfordring, står det i pressemeldingen.'

Havlandet aler nå opp sin syvende generasjon oppdrettstorsk.

Landbasertplaner

–Vi begynte med torskeforedling i år 2000, og takket være entusiasmen og innsatsviljen til teamet vårt, har vi gjort store framskritt, både med hensyn til vekstrate og fiskehelse. Hvis alt går etter planen, vil vi også bygge et landbasert produksjonsanlegg for settefisk og matfisk, uttaler daglig leder i Havlandet, Halvard Hovland.

Torskeprodusenten Norcod har anlegg i Midt-Norge, og ble notert på Oslo Børs' Merkur Marked (Euronext Growth) i 2020. Styreleder i Norcod, Marit Solberg, uttaler at det nye yngelanlegget er et viktig steg for å nå målet om 25.000 tonns slaktevolum.

– Det sementerer også vårt samarbeid med Havlandet som en sterkt plattform for fremtiden, uttaler hun.

Ifølge Nordcod-sjef Christian Riber nærmer selskapet seg raskt sin første kommersielle slakt. Den er ventet å skje i høst.

– Hele teamet ser frem til å skape inntekter, uttaler han.