I veke 47 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 61,84 kroner per kilo, ein oppgang på 6,4 prosent samanlikna med veka før, skriv Statistisk Sentralbyrå.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 47 enda på 24 322 tonn, 0,3 prosent mindre enn i veka før då volumet var 24 388 tonn.

I veke 47 i 2021 vart det eksportert 730 tonn frosen laks, og prisen var 60,83 kroner per kilo.