– Generelt bør lønn gjenspeile ansvar, erfaring, kompetanse og resultater.