Gjennomsnittslønnen for samtlige ansatte i oppdrettsselskapet Hofseth Aqua ligger