Ifølge Nasdaqs lakseprisindeks for uke 20 havnet lakseprisen på 99,48 kroner.

Det var en nedgang på litt over en krone fra uken før.

LAKSEPRISEN
  • Fredag ettermiddag inngås kontrakter for mye av neste ukes handel i spotmarkedet for fersk laks
  • Prisene varierer vanligvis mellom ulike vektklasser og produksjonsområder, og kan også variere avhengig av hvilket marked fisken selges til, samt hvilken ukedag den skal leveres.