– Dette blir en litt annerledes fabrikk. Vi skal ikke ha noen ventemerder, men benytter oss 100 prosent av bløggebåter, som leverer fisken ferdig utblødd og nedkjølt. Det gir bedre kontroll med biosikkerheten, ingen utslipp til sjø og hundre prosent lukket transport.

Kolbjørn Jektvik viser oss rundt på en byggeplass som er i ferd med å bli en fabrikk. Det er en sjelden fin sommerdag i juni, uten at det påvirker aktivitetsnivået.

Mowi Jøsnøya

Slakteri og lakseforedlingsanlegg på Hitra i Trøndelag.

  • Areal: