På globalt nivå venter Global Seafood Alliance (GSA) at lakseproduksjonen vil øke med 4,4 prosent neste år. Det kommer frem av deres årlige produksjonsundersøkelse.

Senioranalytiker Gorjan Nikolik i nederlandske Rabobank lanserte tallene under den virtuelle GOAL-konferansen. Rabobank er én av verdens største finansinstitusjoner når det gjelder utlån til sjømatbransjen og landbruk.

Lavere i 2023

Samme tall for inneværende år er 5,2 prosent. Ifølge GSA vil 2023-tallene være lavere, med under tre prosent vekst, men samme år ventes det også at global produksjon vil passere tre millioner tonn for første gang.