Sjømateksporten fra Norge
  • Var på 53,7 milliarder kroner i første halvår i år. Det er ny rekord.
  • Det er 1 prosent opp på samme periode i fjor
  • Laks utgjorde 65,8 prosent av totalen, omtrent det samme som i samme periode i fjor
  • Etter laks kom kvitfisk (særlig torsk) og pelagisk (særlig sild)

I løpet av årets seks første måneder har Norge solgt laks til utlandet for 35,3 milliarder kroner. Det er 1 prosent opp på samme periode i fjor, ifølge ferske tall fra Norges sjømatråd.

Snittprisen for ett kilo laks har vært kroner 58,30 eller 10 prosent lavere enn i samme periode fjor.

– Det skyldes i stor grad økt volum og styrket kronekurs, sier analytiker Paul T. Aandahl i Sjømatrådet til IntraFish.

Han viser til at fallet i euro er betydelig mindre, bare 5,9 prosent til 5,73 per kilo. Mesteparten av den norske laksen handles i euro siden EU er Norges heimemarked.

I dollar er gjennomsnittsprisen økt med 2,9 prosent til 6,92 per kilo.

Sterk volumøkning

Mens verdien av eksporten var 1 prosent opp, er volumet så mye som 13 prosent opp til 651.000 tonn, omregnet til rund vekt, WFE.

Den største produktgruppen er fersk hel laks som utgjorde 75,6 prosent av den totale lakseeksporten i første halvår. Det er ned 2,4 prosent fra samme periode i fjor.

Veksten i eksporten av fersk hel laks var 9 prosent til 443.000 tonn, målt i produktvekt.

Trailere venter på lasting utenfor Salmars fabrikk Innovamar på Nordskaget på øya Frøya i Trøndelag. Foto: Anders Furuset

– Vi ser at trenden med økt bearbeiding i Norge holder seg. Vi eksporterer mer filet på bekostning av rund fisk, sier Aandahl.

Andelen fersk filet av den totale lakseeksporten var opp fra 12,2 prosent i første halvdel av fjoråret til 14,2 prosent i år.

Frossen filet-andelen var opp fra 6,7 prosent til 7,2 prosent.

Sterkest verdivekst på Asia

– Asia er den regionen som øker mest i verdi, til tross for svekket dollar både mot krone og euro, sier analytikeren.

Handelen på Asia betales med amerikanske dollar.

Verdien av Asia-eksporten var 8 prosent opp i første halvår til 6,7 milliarder kroner.

Veksten i eksportert laksevolum var 18 prosent til 115.000 tonn målt i rund vekt.

Europa opp i volum

I verdi falt eksporten til EU med 1 prosent til 25,4 milliarder kroner.

I volum økte eksporten til EU med 12 prosent i første halvår til 437.000 tonn rund vekt.

Til Øst-Europa var veksten i prosent formidabel, 42 prosent, men totalvolumet var bare 21.000 tonn.

Norsk laks på italiensk supermarked. Arkivfoto: Therse Kongsli Jakobsen

USA-vekst

Regionen Nord-Amerika økte med 2 prosent til 2,8 milliarder kroner.

Lakseregionen består nesten bare av USA som importerte for 2,7 milliarder kroner fra Norge.

Veksten i volum var 42 prosent til 41.000 tonn rund vekt.

Vekst i enkelt-markeder

Største vekstmarked i verdi, målt i reine kroner, var Italia.

Dit økte eksporten med 327 millioner kroner eller 21 prosent til 1,9 milliarder kroner.

– Den direkte lakseeksporten fra Norge til Italia er i ferd med å normalisere seg, sier Aandahl.

Italia ble sterkt preget av pandemien. Restaurant-sektoren stengte ned. Norsk laks ble i stor grad spist på restaurant. Noe av bortfallet ble kompensert med økt heimekonsum, men ikke så mye som i andre land, siden italienske myndigheter også stengte ferskvarediskene.

– Redusert utekonsum er delvis kompensert med økt bruk av takeaway, sier Aandahl.

Kina kommer tilbake

Det andre vekstmarkedet var Kina.

Lakseeksporten dit økte med 222 millioner kroner eller 32 prosent til 693 millioner i første halvår.

Norsk sushi-laks i koreansk butikk. Foto: Arkivfoto Norges sjømatråd

Stabil vekst på Korea

Det tredje vekstmarkedet var Sør-Korea, dit salget økte med 216 millioner kroner eller 19 prosent til 1,9 milliarder.

– Sør-Korea har gått bra under hele pandemien, med jevn vekst. Økningen i etterspørselen har skjedd gjennom e-commerce og retail, sier Aandahl.

Korea var Norges niende største laksemarked i andre halvår, større enn både Sverige og Finland.

Tabellen nedenfor rangerer Norges 20 største (av i alt rundt 100) enkeltmarkeder for direkte lakseeksport i første halvår 2021. Rangeringen er basert på verdi i 2021.

_ Laks Verdi 1000 NOK _ Rund vekt i tonn _ Endring i Endring i
_ År 2020 2021 2020 2021 verdi rund vekt
_ Totalt 34 932 614 35 348 323 575 699 651 394 1 % 13 %
1 Polen 4 568 395 4 412 116 86 084 94 484 -3 % 10 %
2 Frankrike 3 213 248 3 146 414 52 736 58 174 -2 % 10 %
3 USA 2 639 121 2 672 463 32 506 38 966 1 % 20 %
4 Danmark 2 784 433 2 591 637 50 644 52 587 -7 % 4 %
5 Spania 2 305 362 2 500 226 38 362 45 522 8 % 19 %
6 Nederland 2 164 388 2 356 035 36 122 44 269 9 % 23 %
7 Italia 1 586 212 1 913 467 25 776 34 563 21 % 34 %
8 Storbritannia 2 032 333 1 551 786 34 308 28 815 -24 % -16 %
9 Sør-Korea 1 129 437 1 345 146 16 357 21 460 19 % 31 %
10 Sverige 1 342 395 1 330 539 22 154 23 121 -1 % 4 %
11 Tyskland 1 387 831 1 303 514 22 178 23 689 -6 % 7 %
12 Japan 1 289 256 1 231 515 19 417 21 961 -4 % 13 %
13 Litauen 976 711 938 682 17 090 18 871 -4 % 10 %
14 Kina 692 613 914 811 11 352 15 672 32 % 38 %
15 Finland 801 532 779 453 14 768 15 435 -3 % 5 %
16 Israel 623 397 658 825 9 812 10 854 6 % 11 %
17 Thailand 430 458 561 956 6 352 9 691 31 % 53 %
18 Ukraina 371 172 531 885 7 367 11 484 43 % 56 %
19 Taiwan 426 854 461 330 6 651 8 294 8 % 25 %
20 Hongkong SAR 494 569 459 107 7 485 7 788 -7 % 4 %

Kilde: Norges sjømatråd