Hitra kommunestyre fikk i siste møte en orientering fra Smyril Line, om godsbåt-ruten som går mellom