Hitra kommunestyre fikk i siste møte en orientering fra Smyril Line, om godsbåt-ruten som går mellom Hitra og Rotterdam

Administrerende direktør Hallgeir Dahl Olesen, fortalte at ruten så langt går med underskudd, men at de har tro på at den vil gå med overskudd dersom flere vil frakte laks med båten.

– Ingen gullgruve

– Denne ruten er veldig interessant for oss. Det er store, stabile volum med fisk som produseres i det relativt konsentrerte området Hitra, Frøya og Nærøysund.