Under Salmars presentasjon for fjerde kvartal i fjor fortalte Gustav Witzøe om det han betegner som et innholdsrikt år. Men før han gikk inn i detaljer om hvordan tallene og volumene for perioden viet han tid til å omtale selskapets bud på laksekonsernet NTS, der det nylig ble kjent at Salmar har fått forhåndsaksept for 50,1 prosent av aksjene.

Salmars fjerde kvartal
  • Hadde en operasjonell inntjening på 890 millioner kroner før renter og skatt i fjerde kvartal 2021, opp fra 748 millioner i forrige kvartal.