I forbindelse med innmeldt rømming av fisk fra lokalitet Dolma N i Nærøysund kommune åpnes det for